Werkwijze

Als mantelzorgmakelaar heb ik een unieke positie in de zorgwereld. Ik beschik over actuele kennis van de drie belangrijkste wetten waaruit de zorg wordt geregeld en betaald: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Wet Langdurige Zorg (WLZ) en de Zorgverzekeringswet (ZVW). Deze expertise wordt gecombineerd met kennis van de beleidsterreinen zorg, wonen, welzijn, arbeid, financiën en recht. Ik kan het verschil maken door verbindingen te leggen die wellicht niet voor de hand liggen. Ik lever maatwerk door uit te gaan van uw unieke situatie.

Bij de ondersteuning van mantelzorgers wordt de onderstaande werkwijze ingezet. De invulling van de verschillende fasen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie en kan desgewenst worden aangepast.

 1. Eerste contactmoment
  Telefonisch, via de email of website kunt u contact met mij opnemen. Afhankelijk van uw vraag, kan ik u direct verder helpen. Mocht uw situatie meer complex zijn, dan maak ik met u een afspraak voor een intake-gesprek. U kunt van tevoren bij uw zorgverzekering informeren naar de wijze van vergoeding.
 1. Intake-gesprek
  In een uitgebreid intake-gesprek ga ik uw situatie inzichtelijk maken. De ervaren knelpunten rondom zorg, wonen, welzijn, werk, inkomen en recht komen aan bod. We nemen de tijd om uw wensen bespreekbaar te maken en de zaken die u eerst wil aanpakken. Het intake-gesprek duurt gemiddeld 60-90 minuten, ook ontvangt u een gespreksverslag. Ik bespreek met u hoe lang het vervolgtraject gaat duren en welke kosten hieraan verbonden zijn.
 1. Informatie en oplossingen
  Met de informatie uit het intake-gesprek ga ik mogelijke oplossingen en regeltaken beschrijven. Ik ga op zoek naar informatie, bellen met instanties en ik koppel de resultaten naar u terug. Ik bespreek met u wat er mogelijk is om de situatie aan te passen. U bepaalt zelf welke oplossingen passend zijn.
 1. Overname regeltaken
  De regeltaken die horen bij het aanpassen van uw situatie kunt u eventueel aan mij overdragen. U geeft mij de opdracht de regeltaken uit te voeren, zodat u niet verder wordt belast. Ik leg de afspraken vast in een overeenkomst en gedurende het proces koppel ik de voortgang terug en hebben wij regelmatig contact. U behoudt de regie en bepaalt wat er gedaan gaat worden.

Bij regeltaken kunt u denken aan:

 • Passende zorg, begeleiding en ondersteuning zoeken
 • Indicatiestelling voorbereiden
 • Contacten leggen met zorgaanbieders
 • Contacten leggen met instanties zoals: CAK, CIZ, SVB
 • Keukentafelgesprek voorbereiden
 • Individuele of groepsbegeleiding aanvragen
 • Respijtzorg organiseren
 • Voorzieningen en hulpmiddelen aanvragen
 • Eigen bijdragen berekenen
 • Financiële regelingen onderzoeken
 • Contacten leggen met werkgever
 • PGB aanvraag begeleiden

Wat levert het op?

Met de inzet van de mantelzorgmakelaar wordt u ontzorgt. U krijgt weer grip op uw situatie en dat komt u en uw naaste ten goede. U hoeft geen tijd en energie meer te steken in de regeltaken. U krijgt meer ruimte om uw aandacht te laten uitgaan naar de zorg, het gezin, werk en persoonlijke activiteiten. U bent op de hoogte van belangrijke wettelijke regelingen en de organisatie van de zorg.

Contactgegevens (voor meer details klikt u hier):

Katja Keuning

www.mantelzorgmakelaarbreda.nl

katjakeuning@mantelzorgmakelaarbreda.nl

06-41225858

In veel gevallen wordt de inzet van de mantelzorgmakelaar vergoed door uw (aanvullende)zorgverzekering, zie hier.