Zorg intensieve kinderen  niet altijd kinderen, die als gevolg van een handicap, stoornis of ziekte veel en langdurig zorg en ondersteuning nodig hebben. Dit kunnen ook kinderen zijn die moeilijk mee kunnen en/of passen in het reguliere onderwijs omdat zij qua persoonlijkheid hier niet passen.  De zorg is voor ouders vanzelfsprekend, maar deze zorg vraagt veel meer dan de gemiddelde ouderlijke zorg voor kinderen. Daarom worden deze ouders mantelzorger genoemd. Ik spreek liever over ouder met een zorgintensief kind.

Ik wil graag een bijdrage leveren aan de bewustwording en erkenning van de zorgtaken van een ouder voor een zorgintensief kind. Het is vanzelfsprekend dat je voor je kind zorgt, maar bij de zorg voor je kind is het fijn dat er extra hulp en ondersteuning is.

Daarnaaast kan ik met u kijken naar oplossingen op uw school en/of zoeken naar passend onderwijd.

De intensieve zorg voor je kind heeft veel invloed op je eigen leven je relatie, je gezin, werk, contacten met familie en vrienden.

Je leven gaat er anders uitzien dan je van tevoren had gedacht. Iedereen heeft wel een beeld in zijn hoofd hoe het zou gaan in je leven. Als ouders van een zorgintensief kind is die van ons en van u “ een tikkeltje bijgesteld”.

Werken staat op een laag pitje. De toekomst van je kind? Geen idee maar je bent er al wel constant mee bezig. Hoe moet het later als jezelf oud bent en niet meer voor je kind kan zorgen?

Accepteren dat je kind anders is, loslaten. Het is een proces die je in kleine stapjes neemt.

ALS OUDERS HEB JE CONTINU VRAGEN, MAAR BIJ WIE KUN JE TERECHT? WIE HELPT JE VERDER?

Met mijn 15 jaar ervaring als welzijnsmedewerker, mijn persoonlijke ervaring in mijn zoektocht naar goede zorg voor mijn kinderen en mijn opleiding als Mantelzorgmakelaar wil ik u graag een luisterend oor bieden, u steunen en samen evenwicht brengen in de draagkracht en draaglast die de zorg voor uw kind met zich meebrengt.

SAMEN ALS EEN TEAM ZORGEN VOOR BALANS IN DE ZORG VOOR UW KIND EN UW LEVEN.ALS UW MANTELZORGMAKELAAR KAN IK REGELTAKEN VAN U OVERNEMEN ZOALS:
  • Bemiddelen bij het verkrijgen van een PGB
  • Het uitzoeken van speciaal onderwijs voor uw kind
  • Helpen bij het invullen van diverse formulieren, zoals verzekeringsinstanties of gemeenten
  • Bemiddelen en informeren bij een werkgever, zoals aanpassing van werktijden, verschillende verlof mogelijkheden uitzoeken
  • Het uitzoeken van respijtzorg, mogelijkheden van dagbesteding, logeerweekend voor u en of kind/partner
  • Het overzicht behouden bij complexe zorgsituaties, waarbij veel zorgprofessionals zijn betrokken.
  • Het meehelpen zoeken naar passend onderwijs (mogelijk op uw huidige school)