…en biedt intensieve zorg aan iemand die dichtbij je staat. Je zoekt naar passende oplossingen om de intensieve zorg voor je naaste zo goed mogelijk te regelen. Dat valt niet mee in de wirwar van alle regeltjes van al die verschillende instanties.

Je geeft zorg en hulp aan iemand met wie je een persoonlijke band hebt, vaak voor een hulpbehoevende ouder, een chronische zieke partner of kind. Soms ook voor iemand in je nabijheid, een vriend(in), kennis of iemand uit de straat.

Mantelzorg wordt vaak geleidelijk intensiever en bij dit langdurig en intensief zorgen voor een ander komt heel wat kijken. Naast dat het veel voldoening kan geven, kan het ook zorgen en overbelasting met zich meebrengen.

Je sociale leven kan in het gedrang komen, denk hierbij aan het inleveren van je eigen ontspanningsmomenten zoals sport of een creatieve avond, of wordt de zorg-werk combinatie steeds zwaarder.

Naast het zorgen valt er veel te regelen en dit kan soms best ingewikkeld zijn.

De alsmaar nieuwe regels en veranderingen in de wet en regelgeving zijn moeilijk bij te houden en het uitzoeken, aanvragen en uitvoeren van alles wat te maken heeft met deze mantelzorgsituatie vergt erg veel tijd.

Allemaal zaken waar je  je als mantelzorger niet in kan of wil verdiepen, omdat je al druk genoeg bent met het zorgen zelf.

Dit is het moment om mij in te schakelen door contact met mij op te nemen.

Als mantelzorgmakelaar ben ik op de hoogte van de  wet en regelgeving in de zorgwereld en weet  ik de kortste weg naar het juiste loket en kan ik deze taken en zaken van u over nemen.

 

Er komt van alles op je af als mantelzorger:

  • Hoe combineer je mantelzorg met andere zorgtaken?
  • Hoe regel je de (professionele) zorg, waar en hoe kun je hulpmiddelen aanvragen of hoe regel je een vergunning voor verbouwing van het huis of mantelzorgwoning? Wie helpt jou bij de aanvragen?
  • Moet je voor de financiering aankloppen bij de gemeente, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor? Kies je voor Zorg in Natura (ZIN) of een Persoonsgebonden budget (Pgb)?
  • Je hebt een betaalde baan, hoe combineer je dat met je zorgtaken? Je wil (tijdelijk) minder gaan werken, maar kan dat wel? Of zijn er alternatieve oplossingen?
  • Je kunt niet 24/7 paraat zijn voor mantelzorg. Wie kan af en toe bijspringen? En moet dat een professional of een vrijwilliger zijn?
  • Wie helpt je met het invullen van formulieren of het aanvragen van een persoonsgebonden budget (Pgb)?
  • De zorg die de persoon voor wie je zorgt krijgt, is niet voldoende. Wat kun je doen?

Dit is maar een greep uit de vraagstukken die ik voor je op kan lossen. Er is vaak meer mogelijk dan je denkt! Ik help jou graag met passende oplossingen die aansluiten op jouw specifieke mantelzorgsituatie.

 

Ik ben je klankbord, sparringpartner en vraagbaak

Naast het goed inregelen van de zorg voor degene waarvoor je zorgt sta je ook voor andere lastige vragen die je persoonlijke leven raken.

Hoe combineer je mantelzorg met je werk en privésituatie? Hoe zorg je ervoor dat je af en toe op adem kunt komen? Welk deel van de zorg kan en wil je uitbesteden? Kan je moeder, vader, partner of kind die intensieve zorg nodig heeft bij je in huis (blijven) wonen en wat betekent dat voor jouw leven? Ik ben jouw klankbord, je kunt met mij sparren en samen kijken we wat voor jou en jouw situatie het beste is.

Balans tussen zorg, werk en privé

Belangrijk is dat jij als mantelzorger niet overbelast blijft of raakt. Want alleen dan kun jij het ook volhouden om mantelzorg op een goede manier te blijven verlenen. Ik help je zorg, werk en privé met elkaar in balans te brengen. Als mantelzorger behoud jij daarbij altijd de regie.