Mijn praktijk is lid van de BMZM.

De beroepsvereniging van mantelzorgmakelaars, de BMZM, heeft als doel mantelzorgmakelaars in Nederland samen te brengen en de belangen van deze beroepsgroep te behartigen, de kwaliteit te bewaken en een klankbord en vraagbaak te zijn voor branchegenoten, overheid, semi overheid en bedrijfsleven.

De mantelzorgmakelaars zijn verspreid over heel Nederland. Via de site van de beroepsvereniging www.bmzm.nl kunt u zien welke mantelzorgmakelaar in uw omgeving actief is.

Mantelzorg Breda is via de BMZM aangesloten bij het Centraal Kwaliteitsregister en kent een klachtenregeling.

Bij afwezigheid wegens ziekte of vakantie van uw mantelzorgmakelaar wordt vervanging geregeld via een gecertificeerde mantelzorgmakelaar die lid is van de BMZM.

De website van de vereniging is: http://www.bmzm.nl