De kosten voor de mantelzorgmakelaar kunnen voor een groot deel betaald worden door:

  1. Via de zorgverzekeraar: Steeds meer zorgverzekeraars hebben de mantelzorgmakelaar opgenomen in hun aanvullende pakket.
    Op deze pagina kunt u zien of uw, de zorgvrager of de verzekering van de mantelzorger deze kosten vergoed: Vergoedingenoverzicht mantelzorg 2019. Als u hier vragen over heeft of op de hoogte wilt worden gehouden bij wijzigingen kan u zich hiervoor aanmelden.
  2. Gemeente: Gemeenten zijn vanuit de WMO (2015) verplicht om onafhankelijke cliëntondersteuning aan te bieden. Vraag uw gemeente naar de mogelijkheden en maak uw wensen kenbaar. Als zelfstandig werkende mantelzorgmakelaar ben ik onafhankelijk en niet gebonden aan gemeentelijke instanties of instellingen en kan ik als onafhankelijk mantelzorgondersteuner worden ingezet. Ik kan u ondersteunen bij het verkrijgen van een vergoeding voor de inzet van de mantelzorgmakelaar.
  3. Via het PGB: Heeft u een Persoonsgebonden Budget met een vrij besteedbaar bedrag? Dan kunt u hiermee de kosten dekken.
  4. Via de werkgever: Heeft u een betaalde baan? Sommige werkgevers vergoeden de mantelzorgmakelaar evt. vanuit het loopbanbudget.

Ik kan met u meekijken op welke manier u mogelijk de kosten vergoed kunt krijgen.

Particulieren

Voor inzet van diensten die niet (meer) worden vergoed door een zorgverzekeraar, gemeente of werkgever, geldt een uurtarief van € 75,00 (excl. btw).

Daarnaast brengen wij €0,40 per km in rekening voor de vergoeding in de reiskosten.

Zakelijke markt

Voor begeleiding in de zakelijke markt, hanteer ik andere tarieven. In een persoonlijk gesprek stem ik graag de wensen af en maak ik een voorstel op maat.

Op mijn diensten zijn de algemene voorwaarden van de BMZM toepassing.